top of page
logo YUFUKU.png

YUFUKU 裕福

RealLife Premium Collagen

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่

Japan.png
Korea.png

คอลลาเจนตรเปปไทด์ Collagen Tripeptide

คอลลาเจนเปปไทด์ Collagen Dipeptide

มาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

คอลลาเจนไทพ์ทู Collagen Type II

คอลลาเจนเปปไทด์ Collagen Dipeptide

วัตถุดิบนำเข้าจากประเทสเกาหลี

คอลลาเจนไทพ์ทู Collagen Type II

Hydroxylsine X3

Hydroxylsine more than 3 time as compared to Collagen Tide I

คอลลาเจนไทพ์ทู มีปริมาณ ไฮดรอกซีไลซีน มากกว่า คอลลาจนไทพ์วัน  ถึง 3 เท่า

ไฮดรอกซีไลซีน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้ผิว  ดูอ่อนเยาว์

คอลลาเจนไดเปปไทด์ Collagen Dipeptide

โมเลกุล 200 dalton สามารถดูดซึมได้เร็วกว่า เมื่อเทียบกบ คอลลาเจนไทพ์วัน ทั่วไป

คอลลาเจนไตรเปปไทด์ Collagen Tripeptide

วัตถุดิบจากประเทสเกาหลี กรรมวิธีการผลิตรูปแบบใหม่ ทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดซึมได้ดีและ

เร็วกว่า 4.2 เท่า เมื่อเทียบกับ คอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีปกติ

ระดับคอลลาเจนภายในผิว Skin Collagen Levels

Skin Collagen Levels.png

ปริมาณคอลลาเจน

ระดับต่ำ

ปริมาณคอลลาเจน

ระดับปานกลาง

ปริมาณคอลลาเจน

ระดับปกติ

bottom of page